Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 04.03.2021. do 03.04.2021. god.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr