Dječji vrtić Grdelin

Dječji vrtić „ Grdelin“ mjesto sretnog odrastanja

vrtic

Dječjivrtić “Grdelin”

Polježice 4

21410 Postira

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 021 632 775


Dječji vrtić “Grdelin” je predškolska ustanova osnovana 18.12.1996. godine sa sjedištem u centralnom dijelu mjesta nadomak mora, a opet u blizini plodnih zemljišta mandarina i maslina čiji je uzgoj i djelatnost odlika ovog bračkog mjesta.
Osnivač dječjeg vrtića je općina Postira.
Program rada ustanove realizira se sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Dječji vrtić „Grdelin“ osnovan je s ciljem zadovoljavanja potrebe roditelja za ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem djece u općini Postira uz podršku i razumijevanje lokalne uprave i samouprave.
Dječji vrtić „Grdelin“ provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi sukladno važećim propisima za predškolske ustanove. Vrtić kroz planirane programe ostvaruje djelatnost njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djeteta, njegovim interesima i potencijalima. Istodobno poštuje prava djeteta i njegove obitelji kao i prava zaposlenika odgojno–obrazovne ustanove.
U ranoj i predškolskoj dobi od izuzetnog je značaja odgojno-obrazovnom procesu pristupati holistički te voditi brigu o cjelovitosti i nedjeljivosti odgoja, njege, zaštite i obrazovanja djece. Kvaliteta učenja i življenja djece rane dobi u izravnoj je povezanosti sa stvaranjem uvjeta za učenje, odgoj i cjeloviti razvoj svakog djeteta.
Sukladno ovim spoznajama u dječjem vrtiću „Grdelin“ osiguravamo sve potrebne uvjete kako bismo pružili i omogućili optimalne, stimulativne uvjete u kojima će djeca imati priliku boraviti, igrati se, aktivno učiti i zadovoljavati svoje socijalizacijske potrebe.

Uloga odrasle osobe (odgojitelja u skupini) odnosi se na pružanje indirektne podrške djetetu na putu učenja, tj. na osmišljavanje resursa u fizičkom i socijalnom okruženju koji promoviraju aktivno učenje – učenje čineći i sudjelujući.
Svi djelatnici dječjeg vrtića „Grdelin“ svjesni su potrebe cijelo životnog učenja i stalnog stručnog usavršavanja te će u skladu s tom spoznajom ulagati svoje vrijeme i trud u stručno usavršavanje kako bi još dodatno unaprijedili odgojno-obrazovni rad u vrtiću.
Dječji vrtić „Grdelin“ u sklopu svoje djelatnosti, a u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) teži k tome da svakom djetetu osigura razvoj sljedećih vrijednosti:

 • znanje
 • identitet
 • humanizam i toleranciju
 • odgovornost
 • autonomiju
 • kreativnost

Smjernice za djelatnike vrtića ne određuju samo odgovornost svih koji u njemu rade, već i odgovornost koju tim odgojno-obrazovnih djelatnika ima pri usmjeravanju rada u skladu s ciljevima kurikuluma. Odgojno-obrazovni djelatnici vrtića imaju obavezu iskazivanja poštovanja prema svakom pojedincu te pridonositi stvaranju demokratskog ozračja u predškolskoj ustanovi, pogodnog za razvoj osjećaja pripadnosti i odgovornosti, u kojem se djeci pruža prilika iskazivanja solidarnosti i razvoja autonomije. Isto tako, trebaju poticati interakciju i komunikaciju među djecom i pomoći im da riješe moguće nesuglasice na miran način učeći se toleranciji i mirnom rješavanju sukoba.


Zadatci 

 • postaviti temelje cijelo životnog učenja
 • osigurati kvalitetne pedagoške aktivnosti, tijekom kojih briga, njega i učenje čine smislenu cjelinu,
 • u suradnji s obiteljima djece poticati razvoj djece u odgovorne osobe i članove društva
 • organizirati pedagoške aktivnosti koje su u skladu s potrebama sve djece koja pohađaju ustanovu
 • djeci koja povremeno ili na trajnoj osnovi imaju potrebu za većom podrškom i praćenjem nego druga djeca, osigurati tu podršku
 • osigurati sigurno okruženje, ali i istovremeno pružiti izazove te poticati igru i raznolike aktivnosti djece
 • osigurati temelje koje će djeci u budućnosti omogućiti da usvoje znanja i vještine kroz igru, socijalnu interakciju, istraživanje, kreativnost, promatranje i rasprave
 • temeljiti učenje ne samo na interakciji odraslih i djece, već i na onome što djeca uče jedna od drugih – dječju interakciju promatrati kao važan i aktivan dio razvoja i učenja te je svakodnevno poticati
 • pružati potporu djetetu pri razvijanju povjerenja u vlastitu sposobnost razmišljanja, djelovanja, kretanja i učenja
 • stvarati i komunicirati na različite načine (slikom, pjesmom, glazbom, dramatizacijom, plesom i pokretom te govorom)
 • poticati i razvoj ostalih vještina, kao što su poznavanje, razumijevanje i korištenje brojeva i matematičkih pojmova, informatičkih, tehničkih, medijskih, likovnih, glazbenih, socijalnih i drugih vještina

NAŠA VIZIJA i MISIJA

Dječji vrtić Grdelin svoju viziju vidi u želji da naš vrtić bude mjesto sretnog odrastanja i učenja djeteta u bogatom i poticajnom okruženju u kojem se dijete shvaća kroz svoj osobni rast i razvoj te osobni potencijal. Provedbom programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija, razvijamo partnerske odnose i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Našu misiju vidimo kroz:

 • otvorenost prema djetetu i obitelji te građenju i očuvanju partnerskih odnosa s roditeljima
 • podizanje i jačanje stručnih kompetencija te osobne odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
 • njegovanje kulture i identiteta vrtića te povezanost s lokalnom zajednicom

Dv Grdelin provodi redovne programe: 9 satni program ( 6,30-15,30) te 6-satni program ( 7,00-13,00 sati). Ustrojstvo organizacije rada vrtića je podjeljeno u 4 skupine: 2 jasličke skupine te 2 skupine za djecu od 3 god. do polaska u školu.
Program predškole se provodi u sklopu redovnog programa.


Suradnja s roditeljima

Ciljevi i zadaci u suradnji s roditeljima teže osnaživanju predškolske ustanove u pružanju što kvalitetnije podrške roditeljima u interesu djece koja se ostvaruje kroz roditeljske sastanke, individualne razgovore tijekom cijele godine s roditeljima, te kreativne radionice s roditeljima te komunikacijske roditeljske radionice u građenju osnaživanja roditeljstva.
U vrtiću se redovito organiziraju razne radionice na veliko zadovoljstvo djece, roditelja i njihovih članova obitelji koje su i nerijetko humanitarnog karaktera.


Način realizacije kreativnih radionica

Radionice su u trajanju od dva sata, a teme radionica:

 1. Božićna radionica
 2. Dan očeva- igre i druženje s tatama
 3. Uskrsna radionica

 Obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetima i izletima.

MJESEC OBILJEŽAVANJE
Rujan Pozdrav jeseni
Listopad Dječji tjedan
Dani kruha
Dan jabuka
Studeni Svi sveti
Sjećanje na Vukovar
Dan dječjih prava
Prosinac Pozdrav zimi
Sv. Nikola
Božić
Dan vrtića
Siječanj/ Veljača Maškare
Valentinovo
Ožujak Svi mirisi proljeća
Dan očeva
Svjetski dan voda
Travanj Uskrs
Dan planeta Zemlje
Svibanj Majčin dan
Svjetski dan sporta- sportske aktivnosti s roditeljima
Izlet ( po izboru agencije)
Lipanj Ljeto nam se vratilo
Završna priredba
Srpanj-kolovoz Prezentacija rada i projekata DV Grdelin u sklopu Postirskog ljeta u suradnji
s TZ Postira

PROJEKTI:

Rad na projektu je jedan od oblika integriranog kurikuluma. Tijek rada na projektu nije moguće unaprijed planirati, nije ga moguće ranije strukturirati, nije unaprijed određena duljina njegova trajanja niti se zna u kojem će se smjeru razvijati. Osnovni je kriterij odabira smjera razvoja projekata interes djece. Jedino što je unaprijed poznato je da će projekt sadržavati istraživanje, izražavanje, rasprave i to kroz uporabu različitih simboličkih jezika.

S obzirom da je interes djece nemoguće planirati unaprijed (za tekuću pedagošku godinu), navedeni su samo projekti koji će se provoditi kao nastavak prošlogodišnjeg interesa djece.

 • Očuvanje kulturne baštine – „ Putujemo u Afriku- upoznati Afriku i kroz različite teme usporediti život u Africi s našim životom na otoku Braču; nastavak projekta Samoposluživanje- ja to mogu, ja to hoću, ja to želim sam! , želimo kod djece potaknuti samostalnost kod jela odn. postavljanja stola, posluživanja, samostalnog uzimanja hrane te samostalnosti kod hranjenja.
  Eko projektom zdrave prehrane i projektom kulturne baštine želimo povezati ekologiju kao i očuvanje kulturne baštine. Zdrava prehrana samo je nastavak poticanja i učenja djece o potrebi za zdravom prehranom. Nastavkom učenju o vrijednosti kulturne baštine nastojimo djecu potaknuti na istraživanje i učenje o tradiciji svoga otoka, ali upoznavanjem Afrike kao kontinenta upoznajemo i drugu kulturu i tradiciju. Dotaknut ćemo zanimljivosti o Africi, ljudima, zanimanjima, običajima, tradiciji, jeziku i probati pronaći usporedbe s našim načinom života na Braču. Učenjem o svojoj tradiciji i tradiciji Afrike potičemo djecu na potrebu za očuvanjem kako baštine tako i okoliša u kojem žive koje su i oni sada kao djeca i sutra kao odrasli dio, te koliko je važno da upoznaju sebe i okruženje u kojem žive te spoznaju svoj identitet. Upravo je odgoj u obitelji u kojoj žive, odgoj i obrazovanje kroz dječji vrtić, a sutra školu, okruženje bogato tradicijom, put ka građenju svog identiteta.

Prezentaciju rada i aktivnosti tijekom godine te projekta prezentiramo u sklopu Postirkog ljeta u suradnji s Turističkom zajednicom Postira.
Naša vizija je vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. To od nas traži kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi, promišljanje o njezinu unapređivanju te konkretnim aktivnostima i naporima na njezinu mijenjanju u vlastitim uvjetima.

U našem vrtiću je zaposleno 13 zaposlenika, 7 odgojiteljica, domar-ložać,kuhar, 2 spremaćice, zdravstvena voditeljica te ravnateljica koja je ujedno i pedagoginja.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr