Proračun

Učitavanje...
Folder Financijska izvješća Dv Grdelin za 01. - 06.2021. god.
Folder Prijedlog proračuna i projekcija te usvojeni proračun i projekcije sa programima za 2021. god.
Folder Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2020. god sa bilješkama
Folder Financijsko izvješće za knjižnicu Ivan Matij Škarić za 2019. god.
Folder Proračun Općine Postira za 2020. god, projekcije za 2021. i 2022. god. i Programi
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2020.godinu
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-06.2019. god.
Folder Financijsko izvješće Općine Postira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-12. 2018. god.
Folder Konsolidirano financijsko izvješće za 2018. god. sa bilješkama
Folder Financijska izvješća za Općinu Postira za 2018. god.
Folder Financijska izvješča za Dječji vrtić i Knjižnicu za 2018. god.
Folder II. IZMJENE DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROGRAMIMA
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2019.godinu
Folder IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA PERIOD 01.-06.2018. god.
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za DV Grdelin
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za Općinu Postira
Folder Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna za period 01.-12.2017. god sa obrazloženjem
Folder Financijsko izvješće za Općinu Postira za 2017. god.
Folder Financijska izvješća sa bilješkama za DV Grdelin i Knjižnicu za 2017. god.
Folder II. izmjene i dopune proračuna Općine Postira za 2017. god.
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.GOD. TE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GOD.
Folder Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Folder Izmjene i dopune proračuna Općine Postira
Folder Obrasci finacijskih izvješća za period od 01. - 09. 2017. god.
Folder Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. - 30.06.2017.
Folder Financijska izvješća za period 01.-03. 2017. za Općinu Postira, DV Grdelin i Knjižnicu
Folder Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-2016
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA I KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA
Folder Plan razvojnih programa općine Postira za 2017. godinu
Folder FInancijska izvješća za 1-9 / 2016 Općina Postira, Dječji vrtić i Općnska knjižnica
Folder Izvješće o izvršenju proračuna za period 01-06/2016
Folder Financijska izvješća za 1-6 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić
Folder FInancijska izvješća za 1-3 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum
Dokument Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća ( docx, 26 KB ) New
spreadsheet Financisjki izvještaj općine Postira za 01. - 09. 2021 .god. ( xls, 1.27 MB ) (5 downloads)
pdf Rješenje o rasporedu ( pdf, 692 KB ) (9 downloads)
pdf Izvješće o provedenom postupku ( pdf, 1.61 MB ) (16 downloads)
pdf Rješenje o prijmu ( pdf, 1.68 MB ) (18 downloads)
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (143 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (85 downloads)
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (86 downloads)
spreadsheet Financijski izvještaj Općine Postira za 01. - 06. 2021. ( xls, 1 MB ) (125 downloads) Popular
pdf Potvrda Fine o zaprimanju izvješća 06. 2021. god. ( pdf, 270 KB ) (125 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz finacijsko izvješće ( doc, 82 KB ) (218 downloads) Popular
pdf Proračun u malom općine Postira - Vodič za građane za 2021. god. ( pdf, 1.55 MB ) (252 downloads) Popular
pdf ARHITEKTONSKI PROJEKT ( pdf, 16.49 MB ) (527 downloads) Popular
pdf Elaborat SRC ( pdf, 1.87 MB ) (566 downloads) Popular
pdf Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u SRC Postira ( pdf, 600 KB ) (347 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz financ izvješće za Općinu Postira za 2020 ( doc, 122 KB ) (305 downloads) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće Općine Postira za 2020 ( xls, 1.25 MB ) (413 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz finacijska izvješća ( doc, 108 KB ) (406 downloads) Popular
spreadsheet Finanacijski izvještaj za Općinu za 2020. god. ( xls, 1.25 MB ) (333 downloads) Popular
Image IMG 20210208 173626 ( jpg, 2.76 MB ) (370 downloads) Popular

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr