Savjetovanje sa javnošću od 03.06 do 12.06.2019. god. - Nacrt statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Postira

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr