Obavijest o sufinanciranju Splitsko dalmatinske županije

Splitsko dalmatinska županija je sufinancirala izgradnju sportskih terena u Postira,

kroz program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2021.godini.

 

 

download

 

 

 

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr