Poluoblačno

11°C

Postira

Poluoblačno

Vlaga: 60%

Vjetar: 4 km/h

  • 20 Tra 2021

    Poluoblačno 14°C 10°C

  • 21 Tra 2021

    Poluoblačno 15°C 10°C

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br.3/09) Općinsko vijeće Općine Postira na 29. sjednici održanoj 4.travnja. 2013., donosi

PREUZMITE STATUT 2013

Poluoblačno

11°C

Postira

Poluoblačno

Vlaga: 60%

Vjetar: 4 km/h

  • 20 Tra 2021

    Poluoblačno 14°C 10°C

  • 21 Tra 2021

    Poluoblačno 15°C 10°C

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr