Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 27.01.2021.

U proteklih tjedan dana, na području Općine Postira, zabilježeno je 11 osoba pozitivnih na virus Covid 19.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr