Objavljivanje dokumenta u svrhu savjetovanja sa javnošću od 14. lipnja do 26. lipnja 2019. god.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr