Obavijest za predio ROT

Sutra, 28.04.2023. godine najavljen je od strane Hep-a prekid isporuke električne energije u vremenskom periodu od 09 do 13 sati za predio Rot!

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr