Uspostavljanje suvremene ribarnice i promocija proizvoda

NAZIV OPERACIJE: Uspostavljanje suvremene ribarnice i promocija proizvoda ribarstva

KRATKI OPIS OPERACIJE: Svrha ovog projekta jest lokalnim dionicima u sektoru ribarstva na području općine Postira omogućiti prodaju vlastitih ribljih proizvoda, a lokalno stanovništvo i posjetitelje informirati o važnosti ribe u prehrani, omogućiti im lakšu nabavu te tako stimulirati veću konzumaciju svježe ribe i drugih proizvoda ribarstva.

CILJEVI OPERACIJE: Dugoročni cilj ovog projekta jest potaknuti veću ekonomsku održivost sektora malog obalnog ribolova na području općine Postira. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti i konkurentnosti ribarstva na području općine Postira, putem ulaganja u nabavu i opremanje montažne ribarnice te prateće marketinške aktivnosti kojima će se ne samo lokalnu zajednicu, već i posjetitelje općine Postira motivirati na povećanu konzumaciju proizvoda ribarstva, kupovinom istih direktno od ribara, skraćujući tako lanac opskrbe i direktno povećavajući prihode lokalnih ribara. Specifični ciljevi projekta su sljedeći: SC1: Povećati dostupnost proizvoda ribarstva u skladu s propisanim minimalnim higijenskim uvjetima stvaranjem novog kanala njihova plasmana; SC2: Osigurati uvjete za povećanje ponude svježe i kvalitetne ribe promicanjem dodatne vrijednosti ribarskih proizvoda.

OČEKIVANI REZULTATI Otvaranjem ove ribarnice, lokalni ribari dobivaju mogućnost na suvremeniji i ekološki prihvatljiviji način plasirati svoje proizvode, a istovremene promotivne aktivnosti potaknut će povećanje interesa za istim proizvodima što će rezultirati povećanjem prihoda od ribarstva te stimuliranjem budućeg razvoja ribarskog sektora. Nedostatak potrošačke svijesti vodi ka slaboj potrošnji proizvoda lokalnog ribarstva što rezultira niskim prihodima ribarske zajednice te posljedično uzrokuje slabljenje sektora malog obalnog ribolova. Stoga, provedba ovog projekta i pratećih marketinških aktivnosti rezultirat će pridobivanjem novih kupaca, jačanjem svijesti o važnosti ribe u prehrani te povećanjem potrošnje proizvoda malog obalnog ribarstva čime se garantira održivost rezultata projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: Iznos potpore: 261.475,00 HRK Doprinos EU sredstava (85%): 222.253,75 HRK Doprinos Republike Hrvatske (15%): 39.221,25 HRK

VIŠE INFORMACIJA: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: www.euribarstvo.hr

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr