Jednostavna nabava 1/23 - Radovi na uređenju Interaktivni centar za posjetitelje kuća Hrapoćuše

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr